Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Zasady udostępniania informacji

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składania pisemnego wniosku.

Wnioski należy kierować na adres spółki:

Port Czystej Energii Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
80-175 Gdańsk

adres korespondencyjny:

ul. Konna 35
80-174 Otomin

lub drogą elektroniczną: biuro@portczystejenergii.pl

Metadane

Data publikacji : 01.12.2018
Data modyfikacji : 28.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Dzierżanowska

Opcje strony

do góry