Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Nazwa Opis Data publikacji
PN/2/2024 Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez Instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku wraz z usługą bilansowania handlowego 16.01.2024
PN/1/2024 Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie żużli powstających w Instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku 08.01.2024
PN/2/2023 Przeprowadzenie badań składu morfologicznego oraz właściwości fizykochemicznych odpadów na potrzeby ITPOK w Gdańsku 30.06.2023
PN/1/2023 Przeprowadzenie badań składu morfologicznego oraz właściwości fizykochemicznych odpadów na potrzeby ITPOK w Gdańsku 23.05.2023
PN/1/2022 Pomoc techniczna dla Projektu pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku oraz w okresie obsługi instalacji 23.11.2022
PN/2/2020 Działania promocyjno-informacyjne dla projektu budowy ZTPO w Gdańsku 29.12.2020
PN/1/2020 Usługi Public Relations wraz z edukacją ekologiczną 31.03.2020
01/PN/2019 Pomoc techniczna dla realizacji projektu pn. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku 16.01.2019
do góry