Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 1. 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (działalność przeważająca
 2. 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
 3. 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej,
 4. 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
 5. 35.14.Z – handel energią elektryczną,
 6. 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 7. 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 8. 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 9. 38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 10. 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 11. 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 12. 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie klasyfikowane,
 13. 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 14. 49.41.Z – transport drogowy towarów.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2018
Data modyfikacji : 28.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Dzierżanowska

Opcje strony

do góry