Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Forma Prawna

Port Czystej Energii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego powołaną przez Gminę Miasta Gdańsk Aktem Założycielskim z dnia 20.12.2016 r. (aktualizacja aktu założycielskiego została dokonana w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 7088/2018, sporządzonego w Gdańsku w dniu 25.09.2018 r. przez notariusza Piotra Langowskiego) oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:

  • §  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578  ze zmianami),
  • §  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573  ze mianami),
  • §  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).

Metadane

Data publikacji : 01.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry